WEB tjenester

Vi leverer løsninger for nettsider, og annet som krever webteknologi.

Design og oppsett, programmering og forvaltning

Vi bistår med design og utvikling av nettportaler og nettsider, men kan også hjelpe til med forvalting av løsning. Det er viktig å finne frem til hvilken funksjonalitet som skal dekkes og hvilken løsning som er best egnet for dere. Dersom det er øsnskelig med mer funksjonalitet som f.eks dokumentsstyring, kalenderfunksjoner, booking, mulighet for betalt nedlasting, eller hjelp med å etablere en nettbutikk er det bare å ta kontakt.

Sett kundene dine i fokus med funksjonelle nettsider fra TEP Consulting!

Ta kontakt hvis dere har et prosjekt på gang! Benytt gjerne skjemaet nedenfor, eller ring mob. 922 89 968